Active Directory

Serwer Active Directory lub kontroler domeny brzmi magicznie, ale ma dużo do zaoferowania. Główną cechą kontrolera domeny jest centralizacja zarządzania uprawnieniami użytkownika w firmie. Dzięki takiemu serwerowi możesz w jednym miejscu, nawet zdalnie nadać uprawnienia do komputera np. dla nowego pracownika. Nawet nie musisz podchodzić do komputera, na którym ma on pracować. Poza tym jak będzie miał on ochotę usiąść przy innym stanowisku po zalogowaniu się na ekranie zobaczy własny spersonalizowany pulpit taki sam jak na macierzystym stanowisku ze wszystkimi dokumentami, zakładkami w przeglądarce internetowej oraz pocztą e-mail.

Obowiązki pracowników są zróżnicowane i pewne usługi czy pliki widoczne mają być dla np. działu produkcji a inne dla działu księgowości. Serwer domeny pozwala przydzielić współdzielone zasoby dla każdego użytkownika z osobna lub dla całej grupy użytkowników w zależności od potrzeb.

Tak tak wszystko to przechowuje jeden serwer i pozwala zarządzać wszystkimi zasobami z jednego miejsca. Z doświadczenia wiem, że personalizowanie nawet pięciu komputerów dla pięciu użytkowników nie zdaje egzaminu, ponieważ nigdy dane nie są aktualne i w konsekwencji użytkownik wręcz jest przyrośnięty do swojego stanowiska a w razie awarii traci narzędzie do pracy.

Zapraszamy do kontaktu z nami