Sewery WWW

Nikogo nie trzeba dzisiaj przekonywać, że obecność firmy w Internecie to dzisiaj konieczność. W czasach rosnącej szybkości i niezawodności Internetu oraz spadających cen dostępu otwiera się ogrom nowych możliwości.

Strona internetowa może nie tylko statycznie prezentować Twoją firmę i jej ofertę – może również  informować o bieżących stanach magazynowych czy umożliwiać składanie i śledzenie zamówień albo  pozwolić partnerom sprawdzać stan ich zobowiązań.
Wykorzystując Internet jako medium komunikacyjne można zbudować sieć przedstawicielstw zapewniając im bezpieczny dostęp do informacji w centrali firmy oraz możliwość wymiany danych w  firmowym Intranecie.
Wykorzystując laptopa i telefon komórkowy, będąc w podróży czy u klienta, można połączyć się z siecią w biurze i mieć dostęp do systemów, aplikacji i najaktualniejszych danych by udzielić klientowi najpełniejszej informacji, na bieżąco zarejestrować właśnie przyjęte zamówienie itp.
Aplikacje internetowe i intranetowe pozwalają zapewnić jednakowy poziom obsługi klienta niezależnie od tego, w którym z punktów obsługi się pojawi.
Do tych zastosowań niezbędny jest serwer www, którym może być fizyczny komputer stale podłączony do internetu stojący w biurze albo serwer wirtualny wykupiony jako usługa u providera internetowego.
Serwer www przechowuje witryny internetowe oraz wysyła na żądania strony www, które mają być wyświetlone w przeglądarce internetowej użytkownika. W przypadku, gdy witryna www ma być dostępna tylko dla pracowników firmy mówimy o intranecie. Tak więc serwer www może przechowywać zarówno witryny, które mają być dostępne dla wszystkich w Internecie jak również tylko dla ograniczonej grupy osób.

Nasza firma zapewni właściwy i dopasowany serwer do potrzeb Twojej firmy zgodny z obowiązującymi standardami.

Zapraszamy do kontaktu z nami

Comments are closed.