Archiwizacja dokumentów

Użytkownicy dzielą ludzi na tych, którzy nie robią backupów i tych, którzy będą je robić...
Archiwizacja (backup) to tworzenie kopii zapasowych plików w celu ochrony danych. Jest to jeden z podstawowych elementów bezpieczeństwa systemu informatycznego. Niestety jest to też jeden z aspektów, o którym często zapominają zarządzający firmami.
Dlaczego warto archiwizować dane?
Awarie się, niestety, zdarzają. Zarówno na poziomie zwykłego użytkownika, jak i całego systemu informatycznego. W dzisiejszych czasach firma to wiedza, jaką mają w sobie jej pracownicy oraz dane w systemie komputerowym. Czy jesteś w stanie pozwolić sobie na utratę danych? (Konkurencja już zaciera ręce...)
Dobra archiwizacja danych to przede wszystkim bezpieczeństwo firmy i jej know-how. Aktualna kopia zapasowa umożliwia szybki powrót do pracy po wystąpieniu awarii, kradzieży, braku prądu, wypadków losowych.

Zapraszamy do kontaktu z nami