Wdrożenie RODO

Wymogom RODO podlegają dziś wszystkie nawet najmniejsze firmy.

Szczęśliwie dla nas przedsiębiorców Rozporządzenie zostało tak napisane aby każdy mógł wdrożyć jego przepisy bez wydawania grubej gotówki.

Tak też i my dostosowujemy swoją ofertę do potrzeb firm, które jeszcze nie zdążyły u siebie wdrożyć i realizować przepisów tego Rozporządzenia a chcą być zgodni z prawem europejskim.

 

Dlatego też przedstawiamy Państwu skrócony wykaż etapów wdrożenia nowych przepisów:

 1. Inwentaryzacja zbiorów danych przetwarzanych w firmie w której przeprowadzimy wstępny audyt, w wyniku którego identyfikujemy wraz z Państwem zbiory danych osobowych oraz aktywa.
 2. Opracujemy dla Państwa szablony Oświadczeń o poufności oraz Upoważnień.
 3. Przygotujemy wzorzec Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 4. Wspólnie z Państwem dokonamy weryfikacji legalności przetwarzania zbiorów i spełnienia obowiązku informacyjnego.
 5. Przygotujemy wzory umów powierzenia danych osobowych dla firm, które przetwarzają w Państwa imieniu dane osobowe.
 6. Przeprowadzimy Analizę ryzyka dla zinwentaryzowanych zbiorów oraz ocenę skutków przetwarzania danych.
 7. Opracujemy politykę ochrony danych.
 8. Zweryfikujemy dokumentację organizacji pod kątem zgodności z wymaganiami RODO w skład, której wchodzi:weryfikacja dokumentów marketingowych, klienckich, kontrahenckich, zatrudnieniowych, formularzy rejestracyjnych, i innych w zakresie poprawności klauzul zgód oraz klauzul informacyjnych.
 9. Opracujemy regulamin ODO dla zapoznania i stosowania przez pracowników.
 10. Przygotujemy rejestry czynności przetwarzania danych.
 11. Sformułujemy zalecenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa danych osobowych.

Certyfikat Inspektora Ochrony Danych w związku z Rozporządzeniem UE z 2016 o Ochronie Danych Osobowych.

Zapraszamy do kontaktu z nami