Archiwizacja baz danych

Obecnie prawie każdy program zbierający informację pracuje w oparciu o bazy danych. 

Strata danych to ryzyko utraty firmowego know-how, niewykonane zadania i ich konsekwencje, przestoje, pracochłonność pozyskiwania i wytworzenia danych od nowa.

Archiwizacją baz danych nie polega jedynie na przekopiowaniu plików jak w przypadku dokumentów pisanych. Potrzebne tu są znacznie bardziej skomplikowane narzędzia umożliwiające wykonanie kopii jak i późniejsze przywrócenie danych do stanu pierwotnego.

Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu oraz systematycznym i cyklicznym wykonywaniu kopii baz danych takich jak MSSQL, POSTGRESQL, MySQL (...) zapewnimy bezpieczeństwo danych w Państwa firmie. 

 

Zapraszamy do kontaktu z nami