Archiwizacji

 • Odzyskiwanie danych

  Odzyskiwanie danych

  Praca na komputerze i przechowywanie nań danych nieodzownie wiąże się z ryzykiem utraty danych (np. wyników pracy z kilku tygodni,…

  Czytaj więcej...

 • Archiwizacja dokumentów

  Archiwizacja dokumentów

  Użytkownicy dzielą ludzi na tych, którzy nie robią backupów i tych, którzy będą je robić... Archiwizacja (backup) to tworzenie kopii zapasowych…

  Czytaj więcej...

 • Archiwizacja baz danych

  Archiwizacja baz danych

  Obecnie prawie każdy program zbierający informację pracuje w oparciu o bazy danych.  Strata danych to ryzyko utraty firmowego know-how, niewykonane…

  Czytaj więcej...

 • Archiwizacja w chmurze

  Archiwizacja w chmurze

    Budowanie własnej struktury archiwizacyjnej jest stosunkowo drogie  i konieczne jest przewidywanie jak bardzo dane mogą się rozrosnąć, gdyż przebudowa…

  Czytaj więcej...

 • Archiwizacja na zasobach klienta

  Archiwizacja na zasobach klienta

    Archiwizacja danych na zasobach klienta zapewnia, że dane firmy ich wszystkie archiwa będą wyłączenie w posiadaniu przedsiębiorstwa i nie będą…

  Czytaj więcej...